Monday, June 22, 2009

UG avslöjar något som faktiskt är viktigt

http://svt.se/2.111085/1.1561437/berusad_polis_deltog_vid_insats_dar_over_30_skott_avlossades Uppdrag Granskning hoppar inte bara på hundorganistationer och AP fonder! Ibland skriver de om något viktigt också!

Polisen avlossade över 30 skott rakt in i ett villaområde i Luleå förra året.
Nu kan Uppdrag granskning avslöja att en av polismännen som deltog vid insatsen varken var i tjänst - eller nykter.

Powered by Blogger Weblog Trackback by HaloScan.com